نرم افزار گزارش نویسی برای مهندسین مجری اجرائی می گردد

نرم افزار گزارش نویسی برای مهندسین مجری اجرائی می گردد

نرم افزار گزارش نویسی برای مهندسین مجری اجرائی می گردد


رئیس کمیسیون مجریان نظام با اعلام این خبر گفت: یکی از وظایف اصلی سازمان، کنترل نظارت است و نرم‌افزار گزارش‌نویسی در راستای اجرای قانون و باهدف خارج شدن کنترل نظارت از شیوه سنتی بوده و در این گام این روند برای مهندسین مجری در حال آماده سازی می باشد.

مهندس علی محمدنیا بیان داشت با توجه به آماده سازی زیرساخت های نرم افزار گزارش نویسی جهت مهندسین ناظر (معمار، عمران، مکانیک و برق) از ابتدای عملیات ساختمانی تا پایان کار، به منظور رعایت تقدم و تاخر و همچنین همپوشانی مراحل ساخت، ورود چک لیست هایی مخصوص سازندگان و مجریان و وظایف آنها در کنار ناظرین در نظر گرفته شده است.

عضو هیات مدیره سازمان در پایان اعلام داشت جلسه ای روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۸/۲۴ در محل سازمان جهت تعیین موارد مذکور که مرتبط با پیشرفت مراحل ساختمانی و هماهنگی با ناظرین می باشد، تشکیل و مقرر گردید از اعضا کمیسیون مجریان در کارگروه نرم افزار گزارش نویسی سازندگان حضور داشته تا با برگزاری جلسات منظم دستیابی به نرم افزار گزارش نویسی ناظر و مجری هر چه سریعتر امکان پذیرد .
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات