بازدید مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان از مسیر مترو شاهین شهر – اصفهان

بازدید مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان از مسیر مترو شاهین شهر – اصفهان

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان ، مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شاهین شهر و مدیر دفتر طرح ، برنامه و سرمایه گذاری شهرداری شاهین شهر از درختان موجود در مسیر مترو شاهین شهر - اصفهان واقع در اتوبان آزادگان بازدید نمودند.
علی عرب رئیس عامل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری شاهین شهر در این بازدید با بیان اینکه زیرساخت های حمل و نقل عمومی از مهمترین شاخصه های توسعه یافتگی هر شهر محسوب و راه اندازی مترو به عنوان یکی از اصلی ترین طرح های زیست محیطی محسوب می گردد، بر لزوم تسریع در جابه جایی درختان موجود در مسیر متروی شاهین شهر - اصفهان تاکید نمود.
گفتنی است در این بازدید مقرر گردید با توجه به اینکه تعداد زیادی از درختان در مسیر مترو جابه جا خواهند شد، ساز و کار مناسب و قانونی در دستور کار هر دو سازمان قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهین شهر

  منبع خبر

  شهرداری شاهین شهر

  شهرداری شاهین شهر

  شهرداری شاهین شهر یک شهرداری در شهر شاهین شهر و میمه می باشد

   نظرات