نجات جان درختان با طرح بازچرخانی کاغذ!

نجات جان درختان با طرح بازچرخانی کاغذ!


اصغر نصیری دراین زمینه اظهار کرد:  انسان برای تامین کاغذ مورد نیاز خود چاره‌ای جز قطع درختان ندارد. سالانه هزاران درخت برای تولید کاغذ قطع می‌شود که این روند آثار مخربی بر طبیعت داشته و باعث می‌شود بخش زیادی از فضای سبز موجود نابود شود.

وی افزود: برای کاهش مصرف کاغذ و به تبع آن جلوگیری از قطع درختان طرح‌های مختلفی اجرایی می‌شود که یکی از آن ها جمع آوری و بازچرخانی کاغذ است.

این مسئول توضیح داد: بر اساس این طرح مردم می‌توانند کتاب‌های غیر استفاده و غیر ارزشمند خود را جمع آوری و به مجریان این طرح تحویل دهند.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج گفت: برای تسریع در اجرای این طرح، در تمامی ادارات کرج مخازن جمع آوری کاغذ باطله توزیع شده است. با توجه به بالا بودن میزان مصرف کاغذ ادارات، توزیع این مخازن دراین فضاها می‌تواند نقش به سزایی در جمع آوری بهینه کاغذهای باطله شهر داشته باشد.

نصیری ابراز کرد: با تعامل و همکاری صورت گرفته با آموزش و پرورش استان، به زودی در تمامی مدارس کرج هم شاهد توزیع  مخازن جمع آوری کاغذ خواهیم بود. اگر کاغذهای باطله ادارات و مدارس کرج به درستی جمع آوری، بازیافت وبازخرچانی شود، سالانه از قطع تعداد زیادی درخت در کشور جلوگیری می‌شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات