نشست کمیسیون طرح و برنامه و سرمایه گذاری

نشست کمیسیون طرح و برنامه و سرمایه گذاری

برگزاری نشست کمیسیون طرح و برنامه و سرکایه گذاری

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر زاهدان

    منبع خبر

    شورای شهر زاهدان

    شورای شهر زاهدان یک شورای شهر در شهر زاهدان می باشد

      نظرات