تعریض قسمتی از ضلع جنوب غربی میدان شهید کشوری و خیابان شهید سرگرد قاسمی

تعریض قسمتی از ضلع جنوب غربی میدان شهید کشوری و خیابان شهید سرگرد قاسمی

تعریض قسمتی از ضلع جنوب غربی میدان شهید کشوری و خیابان شهید سرگرد قاسمی


به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری بابل مهندس کبود شهردار در خصوص تعریض میدان شهید کشوری و خیابان شهید سرگرد قاسمی گفت: بازگشایی در میدان شهید کشوری با توجه با حجم ترافیک و تردد بسیار حائز اهمیت می باشد.

وی افزود: این عرصه سالیان سال بعنوان یک مکان مخروبه مانده بود که با همکاری سرمایه گذار بخش خصوصی و با اخذ مجوزات قانونی، تعریض این پروژه انجام شد.

مهندس کبود ادامه داد: زمینی که در اختیار شهرداری قرار گرفت ۵۰۰ متر مربع می باشد که قرار است با توافقات انجام شده یک ساختمان ۱۶ طبقه با رعایت کلیه ضوابط طرح تفصیلی و تامین پارکینگ می باشد .

ایشان اصلی ترین دغدغه در این منطقه را مشکل ترافیک و تردد عنوان نمود و گفت: با توجه به انجام این تعریض از دغدغه های ما کاسته می شود و نگاه و برنامه اصلی ما درخصوص تعریض و ارتباط دادن رینگهای داخلی سطح شهر و روان نمودن ترافیک است.

همچنین در ادامه مهندس قائمی معاون معماری و شهرسازی در خصوص این تعریض گفت: پروژه فوق یک پروژه تجاری است که قرار است در باقیمانده زمین به متراژ نزدیک به ۲۰۰۰ متر مربع بنا گردد که حدود ۵۰۰ متر مربع از کل پلاک فوق الذکر جهت تعریض در اختیار شهرداری قرار گرفته است.

ایشان یکی از محسنات این پروژه را آزاد سازی قسمت زیادی از میدان کشوری عنوان کرد و افزود: قسمت غربی این پروژه، به خیابان سرداران متصل است که با توجه به وجود مطب پزشکان ما شاهد حجم ترافیک بالا در این قسمت بودیم که با اجرای این پروژه و تامین پارکینگ شاهد کاهش چشمگیر ترافیک در این قسمت خواهیم بود و مشکل ترافیک این قسمت تا حدودی مرتفع خواهدشد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری بابل

  منبع خبر

  شهرداری بابل

  شهرداری بابل

  شهرداری بابل یک شهرداری در شهر بابل می باشد

   نظرات