پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه شهید نبیری

پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه شهید نبیری

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اراک، معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری در خصوص مشخصات فنی تقاطع غیر هم سطح شهید نبیری گفت: این پل از نوع رو گذر و دارای دو محور رفت و برگشت می باشد.
وی ادامه داد:طول رمپ شمالی رو گذر ۱۶۰ متر، طول عرشه روگذر ۱۹۲ متر ، طول رمپ جنوبی روگذر ۴۰۰ متر، ماکزیمم ارتفاع ۱۳ متر و عرض سواره رو روی عرشه ۲۶ متر می باشد.
خسروی ادامه داد: تعداد ستون های این تقاطع ۲۳ عدد می باشد.
معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری در خصوص درصد پیشرفت پروژه گفت: پیشرفت فیزیکی کل پروژه در حال حاضر بالغ بر ۸۰ درصد می باشد .
وی در خصوص حجم عملیات اجرایی پروژه نیز گفت :آرماتور بندی ۱۰۰۰ تن ،قالب بندی ۱۱۲۰۰ مترمربع، بتن ریزی ۹۰۰۰ مترمکعب ،خاکریزی رمپ ها ۴۸۰۰۰ مترمکعب ،عملیات سنگ برداری ۹۹۵۰۰ مترمکعب، عملیات خاکبرداری ۵۹۵۰۰ مترمکعب ،عملیات خاکبرداری مسیر ریل جدید سیلو، ۸۵۰۰ مترمکعب عملیات زیر سازی مسیر ریل جدید سیلو ۶۵۰۰ مترمکعب اجرای جدول، ۱۳۰۰ مترطول از جمله اقدامات صورت پذیرفته در پروژه از ابتدا تا کنون بوده است. :
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات