نشست صمیمی مهندس شرکا با سرهنگ حسین بیات مختاری رئیس پلیس آگاهی استان

نشست صمیمی مهندس شرکا با سرهنگ حسین بیات مختاری رئیس پلیس آگاهی استاندر نشست صمیمی مهندس شرکا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان،سرهنگ حسین بیات مختاری رئیس  پلیس آگاهی استان و مهندس پاکسیما رئیس اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و ساز های شهرداری مشهد مطرح شد :

- تشکیل کمیته منسجم جهت پیگیری تخلفات در راستای جعل،مبارزه با دلالان و ...

- رصد و ارتباط دو سویه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با پلیس آگاهی جهت تسریع در رسیدگی به تخلفات

- رصد و شناسایی افراد فاقد صلاحیت حرفه ای توسط متولیان و معرفی به نهادهای انتظامی جهت برخورد قانونی

- ایجاد دسترسی در نرم افزار ساجام خاص پلیس آگاهی جهت دسترسی ،رصد و تکمیل بانک اطلاعاتی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات