آگهی تمدید مهلت خرید ، دریافت و تحویل اوراق مزایده واگذاری رستوران بوفه سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز

آگهی تمدید مهلت خرید ، دریافت و تحویل اوراق مزایده واگذاری رستوران بوفه سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

نظرات