مهندس سیدمرتضی سیف زاده رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس شد

مهندس سیدمرتضی سیف زاده رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس شد


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به شرح زیر معرفی گردیدند:
مهندس سیدمرتضی سیف زاده به عنوان رئیس سازمان
مهندس محمدحسین دادخواه به عنوان نایب رئیس اول سازمان
مهندس اکبر احمدی به عنوان نایب رئیس دوم سازمان
مهندس سید جواد علوی زاده به عنوان دبیر هیئت رئیسه
و همچنین مهندس سامان ارجمند به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات