گزارش تصویری برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی بتن های خود متراکم

گزارش تصویری برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی بتن های خود متراکم


به گزارش روابط عمومی سازمان سمینار و کارگاه آموزشی بتن های خود متراکم با حضور استاد و پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیرکبیر  آقای دکتر جعفری ندوشن و مشاور تخصصی بتن پروژه پل روگذر گلشهر کاظمیه زنجان در روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۸/۲۴  با سخنرانی آقای دکتر نصیرا ریاست سازمان در سالن همایش سازمان آغاز گردید و در ادامه آقای دکتر محمدی مشفق مدیر نظام فنی و اجرایی استان به ایراد سخن پرداختند و سپس آقای دکتر جعفری در خصوص معرفی بتن های خود متراکم ، ویژگی ها،کاربردها،طرح مخلوط، کنترل کیفی آن سخنرانی نمودند و در پایان نیز از محل کارگاه ساخت پل روگذر گلشهر کاظمیه که این نوع بتن در آن استفاده شده است بازدیدی بعمل آمد .لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یک انجمن در شهر زنجان می باشد

  نظرات