​اجرای مانور نیروهای داوطلب

​اجرای مانور نیروهای داوطلب

​اجرای مانور مشترک آتش نشانی شهرداری مشهد و نیروهای داوطلب واکنش اضطراری محلات مشهد (دوام ثامن)
چهارشنبه و پنج شنبه ۲۳و۲۴ آبان ماه پایگاههای مدیریت بحران درمناطق ۹و۶ شهرداری مشهد مانوری باهدف ارتقا آمادگی نیروهای عملیاتی وامدادی، نشان دادن توان وهماهنگی دستگاههای فعال درامر امداد برگزار کردند.
دراین مانور نیروهای آتش نشانی مسئولیت اطفاء حریق به وسیله کپسول واطفاء تر را عهده دار شدند ونیروهای داوطلب دوام ثامن مسئولیت خروج مصدومین درگیر درحادثه،امدادرسانی اولیه واحیاء مصدومین ،برپایی چادراضطراری وحمل مصدومین به داخل چادررابه عهده داشتند.
هماهنگی وبرنامه های مشارکتی بین نیروهای آتش نشانی ودوام ثامن با توجه به رسالت های کاری می توانند نقش تعیین کننده ای درکاهش حوادث وبحران ها داشته باشندواین اعتماد عمومی را ایجاد کنند که درحوادث سازمان های امدادی آمادگی مناسبی رابرای کمک به شهروندان دارند.
دبیرخانه دوام ثامن

لینک اصل خبر در سایت مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد

  منبع خبر

  مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد

  مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد

  مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد یک سازمان دولتی در شهر مشهد می باشد

   نظرات