حضور دانشجویان رشته مهندسی عمران – محیط زیست دانشگاه بیرجند در اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی : در راستای تعامل این اداره کل با مراکز دانشگاهی، تعدادی از دانشجویان رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه بیرجند ضمن حضور در اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از نزدیک باتجهیزات و  نحوه سنجش و پایش آلایند های محیط زیست در   آزمایشگاه های هوا، صوت ،آب و فاضلاب و ایستگاه شماره یک پایش کیفی هوای شهری بیرجند آشنا شدند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات