دکتر جزینی زاده امور مربوط به ارباب رجوع می بایست در اسرع وقت و باکمترین زمان ممکن صورت پذیرد

بنابه گفته سیدوحیدسیدجعفری رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان دکترجزینی زاده در بازدیدی سرزده ای که از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان انجام دادند به بررسی آخرین وضعیت صدور پروانه پرنده وحشی در اداره پرداختند
وی گفت ایشان ضمن تاکیدبردقت صدور پروانه یادآورشدندماامانت دارمردم هستیم و بایستی در اسرع وقت امور مربوط به ارباب رجوع رابنحوشایسته انجام دهیم.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات