اطلاعیه فوری جذب سرباز امریه در محیط زیست استان گلستان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از مشمولین به خدمت وظیفه ((اعزامی بهمن و اسفند ۹۷ ))فارغ التحصیل کاردانی و کارشناسی در رشته های مرتبط با محیط زیست، شیمی و کامپیوتر،امریه می پذیرد. مشمولین واجد شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات