مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان هرمزگان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان

در حکم عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به حبیب مسیحی تازیانی  آمده است: به موجب این حکم جنابعالی  به سمت مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان  منصوب می شوید.امیدوارم موفق و موید باشید.

گفتنی است، پیش از این حبیب مسیحی تازیانی  به عنوان
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان مشغول به فعالیت بوده است.

وی کارشناس محیط زیست مرکز تحقیقات زیست محیطی هرمز، کارشناس آزمایشگاه ، رئیس ازمایشگاه ، رئیس مرکز سنجش آلودگی وامورآزمایشگاه ها ، سرپرست معاونت انسانی و معاون نظارت و پایش این اداره کل  در کارنامه خود دارد.

سایر سوابق اجرایی وی به شرح ذیل می باشد:

 • دبیر کارگروه مخاطرات استان هرمزگان
 • عضو کارگروه پسماند استان هرمزگان
 • عضو هیات مدیره سازمان پسماند بندرعباس
 • دبیر کارگروه ارزیابی استان هرمزگان
 • عضو نظام مهندس کشاورزی ومنابع طبیعی استان هرمزگان
 • رئیس کمیته خود اظهاری و آزمایشگاههای معتمد زیست محیطی استان هرمزگان
 • نماینده تام الاختیاراداره کل در کمیته فضای کسب وکار استان هرمزگان
 • دبیر کمیته یک درهزار (بند د ماده ۴۵ برخی از در آمد های دولت ) استان هرمزگان
 • دبیرشوراپژوهشی و فناوری محیط زیست استان هرمزگان
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات