بررسی یک نامه و دو لایحه شهرداری تبریز درجلسه کمیسیون برنامه و بودجه

بررسی یک نامه و دو لایحه شهرداری تبریز درجلسه کمیسیون برنامه و بودجه

در آغاز این جلسه اعضا کمیسیون برنامه و بودجه پس از شنیدن گزارش مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در خصوص هزینه کرد بودجه تخصیص یافته و ارائه نکته نظرات خود در این مورد در نهایت مقرر شد شهرداری تبریز گزارشی مفصل و مشخص در این خصوصی تهیه کرده و به شورای شهر تبریز ارسال کند.
دومین مورد در خصوص نظام مند کردن هدایا و پرداخت ها به شهروندانی که در سی و پنجمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مصوب شده بود، مجددا بررسی شده و پس از تبادل نظر جمله ی "مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه" در بند ۴ لایحه ذکر شده حذف شد.
در ادامه جلسه کمیسیون برنامه و بودجه لایحه شهرداری تبریز در خصوص اهدا کلیه عوارض مربوط به زیربناهای تجاری و تفکیک ملک موسسه قرآنی عترت نور با هدف توسعه و مشارکت در فعالیت های فرهنگ قرآنی مطرح شده و پس از پاره ای توضیحات و بحث و بررسی در خصوص این لایحه، در نهایت مقرر شد که اگر این موسسه از طریق قانون مشمول معافیت پرداخت عوارض باشد ، از این طریق اقدام کرده در غیر اینصورت شهرداری تبریز لایحه مشارکتی خود را ارائه کند.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر تبریز

    منبع خبر

    شورای شهر تبریز

    شورای شهر تبریز یک شورای شهر در شهر تبریز می باشد

      نظرات