مشارکت مردم در اداره شهر با سامانه ۱۳۷

مشارکت مردم در اداره شهر با سامانه ۱۳۷


رسول خسروزاده در جلسه شورای برنامه ریزی شهرداری کرج، اظهار کرد: بهره گیری از سامانه ۱۳۷ زمینه مشارکت بیش از پیش شهروندان در اداره شهر را د فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: بدون شک از طریق سامانه ۱۳۷ پاسخگویی سریع و صریح به درخواست شهروندان در خصوص مشکلات و مسائل شهری با کیفیت بیشتری صورت می‌گیرد.

این مسئول توضیح داد: بدیهی است با تکیه بر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شهروندان اداره شهر بهتر از گذشته امکان پذیر خواهد شد.

خسروزاده گفت: با توجه به پیام های دریافتی شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ می توان نسبت به شناسایی واحدهای پر کار و کم کار شهرداری نیز اقدام کرد.

مدیر کل بازرسی شهرداری کرج در پایان بر لزوم استفاده از ظرفیت سامانه ۱۳۷ توسط مدیران مناطق و روسای سازمان ها تاکید کرد و گفت: نوبت حضور مدیران در اداره امور اجرایی سامانه ۱۳۷ بر اساس برنامه زمان بندی تعیین شده و انتظار می رود مدیران و روسای سازمان ها در زمان معین نسبت به حضور در این مجموعه اقدام کنند.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات