نشست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و ریاست نظام پزشکی استان با شهردار ایلام و بحث و گفتگو پیرامون مسائل مختلف پزشکان و موسسات پزشکی در هسته مرکزی شهر ایلام.نشست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و ریاست نظام پزشکی استان با شهردار ایلام و بحث و گفتگو پیرامون مسائل مختلف پزشکان و موسسات پزشکی در هسته مرکزی شهر ایلام.

در این نشست مقرر شد تا ۶ آذر ماه تمامی پزشکان و موسسات پزشکی در هسته مرکزی شهر تابلو های معرف را مطابق بند ج ماده ۳ آیین نامه استاندارسازی تابلوهای پزشکان مصوب مجلس شورای اسلامی اصلاح نمایند و در غیر این صورت شهرداری راسا نسبت به جمع آوری آنها اقدام خواهد نمود.

تابلو های جمعی پزشکان در معابر هسته مرکزی شهر  و تابلوهای غیر استاندارد نیز در نقاط مختلف سطح شهر جمع آوری خواهند شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایلام

  منبع خبر

  شهرداری ایلام

  شهرداری ایلام

  شهرداری ایلام یک شهرداری در شهر ایلام می باشد

   نظرات