نصب تندیس "پاکبان" اثر استاد شکراله شیرخانی در ابتدا و انتهای بلوار شهردارینصب تندیس "پاکبان" اثر استاد شکراله شیرخانی در ابتدا و انتهای بلوار شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایلام

  منبع خبر

  شهرداری ایلام

  شهرداری ایلام

  شهرداری ایلام یک شهرداری در شهر ایلام می باشد

   نظرات