آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای آسفالت گرم (تامین – حمل – پخش – قیرپاشی )

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای آسفالت گرم (تامین – حمل – پخش – قیرپاشی )

شهرداری فردوس در نظر دارد اجرای آسفالت گرم (تامین – حمل – پخش – قیرپاشی )را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط و دارای رتبه دعوت به عمل می آید از ۹۷/۰۸/۲۴ لغایت ۹۷/۰۹/۱۱ جهت دریافت اسناد مناقصه در وقت اداری به واحد دبیرخانه شهرداری یااز طریق لینگ زیر و همچنین  درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و مدارک را پس از تکمیل به آدرس  - فردوس – بلوار جمهوری اسلامی – شهرداری فردوس تحویل و رسید دریافت نمایند .

دانلود استناد مناقصه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری فردوس

منبع خبر

شهرداری فردوس

شهرداری فردوس

شهرداری فردوس یک شهرداری در شهر فردوس می باشد

نظرات