مهار یک آتش سوزی با تلاش پرسنل آتش نشانی شهرداری اسفراین

مهار یک آتش سوزی با تلاش پرسنل آتش نشانی شهرداری اسفراین

مامورین شجاع و پرتلاش آتش نشانی شهرداری اسفراین پنج شنبه شب با مهاریک آتش سوزی بزرگ موفق به جلوگیری از انفجار یک مخزن گاز مایع شدند.

روابط عمومی شهرداری اسفراین اعلام کرد پنج شنبه شب مامورین آتش نشانی شهرداری موفق به مهار آتش یک نیسان پر از کپسول گاز مایع در مخزن گاز مایع واقع در انتهای بلوارشهیدان فرجی شدند. شدت این حریق بقدری وسیع بود که مامورین آتش نشانی شهرداری با بسیج کلیه امکانات وارد عملیات شدند . دراین آتش سوزی که درورودی شهر اسفراین صورت گرفت یکی از مامورین آتش نشانی بعلت نشست شیلنگ پرقدرت گاز مایع دچار آتش سوزی شد که بلافاصله مامورین آتش بدن اورا مهار کردند و با به موقع وارد شدن مامورین شجاع آتش نشانی شهرداری آتش مخزن گاز نیز به موقع مهار و از انفجار آن جلو گیری بعمل آوردند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اسفراین

  منبع خبر

  شهرداری اسفراین

  شهرداری اسفراین

  شهرداری اسفراین یک شهرداری در شهر اسفراین می باشد

   نظرات