دیدار ریاست و کارکنان اداره کتابخانه های عمومی با شهردار باغملک

دیدار ریاست و کارکنان اداره کتابخانه های عمومی با شهردار باغملک

Ketabdaran (۲)

Ketabdaran (۳)

Ketabdaran (۵)

Ketabdaran (۱)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری باغ ملک

    منبع خبر

    شهرداری باغ ملک

    شهرداری باغ ملک یک شهرداری در شهر باغ ملک می باشد

      نظرات