دانش آموز امانتدار گرگانی در کمیسیون فرهنگی شورای شهر تجلیل شد

دانش آموز امانتدار گرگانی در کمیسیون فرهنگی شورای شهر تجلیل شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات