آغاز به کار هفدهمین نمایشگاه . بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

آغاز به کار هفدهمین نمایشگاه . بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

۲۹  آبان - ۲ آذر ساعت ۱۵-۲۱ اصفهان پل شهرستان

حضور مهندسان با ارایه کارت عضویت سازمان رایگان می باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات