انتصاب جناب آقای دکتر نقی زاده به عنوان ریاست دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

لینک اصل خبر در سایت انجمن سرامیک ایران

    منبع خبر

    انجمن سرامیک ایران

    انجمن سرامیک ایران یک انجمن می باشد

      نظرات