گزارش تصویری کمیسیون ماده پنج (سیما و منظر شهری) سه شنبه ۲۹ آبان ۹۷

گزارش تصویری کمیسیون ماده پنج (سیما و منظر شهری) سه شنبه ۲۹ آبان ۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات