۶۹ درصد جمعیت کشور در معرض خطر سیلاب قرار د ...

۶۹ درصد جمعیت کشور در معرض خطر سیلاب قرار د ...

به گزارش مدیریت بحران شهرداری تبریز و به نقل از بحران نیوز روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ابوالقاسم حسین پور در حاشیه بازدید از عملیات اجرائی کنترل و پخش سیلاب در حوزه آبخیز جنوب پایتخت گفت: به خاطر شرایط اقلیمی کشور و تشدید بارش ها و همچنین با استناد به نقشه سیل خیزی و نقشه آسیب پذیری سیل که توسط سازمان جنگل ها و با همکاری کارشناسان فائو در حال تهیه و تدوین است، ۶۹ درصد از جمعیت کشور در معرض خطرات سیلاب قرار دارند که از میزان ۱۸ درصد از جمعیت کشور را خطرات سیلاب با شدت زیاد تهدید می کند.

**طرح های آبخیزداری و آبخوان داری به عنوان طرح های آبی کوچک

حسین پور به ارزش طرح های آبخیزداری و آبخوان داری از حیث بازدهی اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: این طرح ها در زمره طرح های آبی کوچک و کم هزینه به شمار می روند که اگر نسبت سود به هزینه را در نظر بگیریم سودهی اجرای این اقدامات از هزینه ای که انجام می شود بالاتر بوده به نحوی که در برخی از پروژه های مذکور با اولین آبگیری در سال اول پس از اجرا بعضاً کل هزینه انجام شده برگشت می شود.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: سیل خیز بودن بسیاری از حوزه های آبخیز استان تهران به ویژه حوزه های آبخیز واقع در دامنه جنوبی البرز و همچنین توسعه شهرنشینی و وجود مناطق مسکونی و صنعتی بیانگر این واقعیت است که اهمیت و ضرورت اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری در استان تهران نسبت به سایر نقاط کشور کمتر نیست

**پرداختن به آبخوان داری ضرورتی مضاعف است

وی در ادامه به ضرورت اجرای عملیات آبخوان داری اشاره کرد و افزود: با توجه به تراکم جمعیتی در استان تهران و برداشت بیش از حد از آبخوان ها (سفره های آب زیرزمینی)، آبخوان های استان از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند که همین موضوع پرداختن به اجرای عملیات آبخوان داری و تقویت سفره های آب زیرزمینی را در استان تهران مضاعف می کند.

این مقام مسئول در همین ارتباط به دشت ورامین اشاره کرد و اظهار داشت: به خاطر خشکسالی و برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی، دشت ورامین که از لحاظ تولیدی و سکونتی از اهمیت بسیاری برخوردار است با فرونشست زمین و همچنین محدودیت های کمی و کیفی آب روبرو شده است.

به گفته حسین پرو، با توجه به این شرایط، اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری و به طور ویژه پروژه های کنترل سیلاب و آبخوان داری ضرورتی اجتناب ناپذیر و امری حیاتی است.

لینک اصل خبر در سایت مدیریت بحران شهرداری تبریز

  منبع خبر

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد

   نظرات