پستانداران حیات وحش ایلام سرشماری شدند

"سید اسدالله هاشمی" اظهار داشت: این سرشماری به مدت سه روز و با کمک تشکل های مردمی و جوامع محلی انجام شد.
وی بیان کرد: در این سرشماری گونه های شاخص پستانداران از قبیل، کل و بز، قوچ و میش و آهو سرشماری شدند.
هاشمی سرشماری پستانداران را یکی از راه های برآورد جمعیت پستانداران و برنامه ریزی به منظور مدیریت بهینه حیات وحش مناطق عنوان نمود.
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام در حال حاضردو منطقه شکار ممنوع، چهارمنطقه حفاظت شده و دو اثر طبیعی ملی در استان وجود دارد .

گفتنی است: ۱۱/۷درصد عرصه های استان ایلام به عنوان
مناطق چهارگانه تحت حفاظت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات