تهیه فرهنگ اصطلاحات حرفه ای مهندسان ساختمان

تهیه فرهنگ اصطلاحات حرفه ای مهندسان ساختمان

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)  www.BanaNews.irسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، طی اطلاعیه خواهان همکاری و مساعدت مهندسان و علاقه مندان و دست اندر کاران ساخت و ساز در تهیه فرهنگ اصطلاحات حرفه ای مهندس گردیده است.

با توجه به ضرورت استفاده از واژه‌های صحیح در مهندسی ساختمان کشور که منجر به شناساندن جایگاه و تفهیم حقوق و وظایف مهندسان در بین جامعه، آنان و مردم خواهد بود، در نظر است  فرهنگ اصطلاحات حرفه‌ای مهندسی ساختمان تهیه شود، همچنین در این مجموعه، اصطلاحات غلط رایج، معرفی شده و واژه یا عبارت صحیح جایگزین آن‌ها نیز ارائه ‌شود.

بدینوسیله از کلیه دست اندرکاران عرصه ساخت و ساز کشور، جامعه مهندسان و بهره برداران دعوت می‌شود، واژه یا اصطلاحات مورد نیاز و کاربردی را که درج مفاهیم آن ضروری است به همراه پیشنهادهای اصلاحی مطابق نمونه‌، در وب سایت این سازمان درج یا کتباً به امور فنی مهندسی سازمان اعلام نمایند.

غلط: برگه                          صحیح: تعهدنامه طراحی،نظارت، محاسبات

غلط: شرکت حقوقی            صحیح: شخص حقوقی، شرکت

    نظرات