کارگاه آموزشی کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها برگزار شد

کارگاه آموزشی کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها برگزار شد

در این دوره یک روزه شرکت کنندگان مسائل و موضوعات به روز مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ را فرا گرفتند.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شهرکرد

  منبع خبر

  شهرداری شهرکرد

  شهرداری شهرکرد

  شهرداری شهرکرد یک شهرداری در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات