گزارش تصویری از آموزش شهروندی به گروههای مردم نهاد توسط سازمان مدیریت پسماند

گزارش تصویری از آموزش شهروندی به گروههای مردم نهاد توسط سازمان مدیریت پسماند

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز طی جلساتی آموزش های شهروندی در حوزه پسماند را به  گروههای مردم نهاد ارائه می دهد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اهواز

    منبع خبر

    شهرداری اهواز

    شهرداری اهواز یک شهرداری در شهر اهواز می باشد

      نظرات