بازدید شهردار خرمشهر از کوی نود هکتاری با هدف بررسی و حل مشکلات مردم در این محله

بازدید شهردار خرمشهر از کوی نود هکتاری با هدف بررسی و حل مشکلات مردم در این محله

بازدید شهردار خرمشهر از کوی نود هکتاری با هدف بررسی و حل مشکلات مردم در این محله

داود دارابی شهردار خرمشهر در صبح روز سه شنبه ۲۹ آبان ماه ......

چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات