جمع آوری برگهای پاییزی خیابانها و معابر اصلی توسط پاکبانان خدوم و زحمتکش شهرداری منطقه یک سنندج

جمع آوری برگهای پاییزی خیابانها و معابر اصلی توسط پاکبانان خدوم و زحمتکش شهرداری منطقه یک سنندج

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات