برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماند برای مدیران مدارس شهرستان بندر انزلی

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماند برای مدیران مدارس شهرستان بندر انزلی

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماند برای مدیران مدارس شهرستان بندر انزلی


به گزارش اداره ارتباطات شهرداری بندرانزلی با عنایت به اهمیت وضرورت مدیریت پسماند و فرهنگ سازی در بخش تفکیک زباله از مبدا و پیرو جلسات انجام شده در سنوات گذشته، جلسه ای در قالب کارگاه آموزشی مدیریت پسماند برای مدیران شهرستان بندرانزلی در تاریخ ۹۷/۹/۱ با همکاری اداره آموزش و پرورش در محل ساختمان زنده یاد سایبان برگزار و کارشناسان شهرداری نسبت به تدوین اهمیت موضوع مطالبی را ارائه نمودند. شایان ذکر است در ماه گذشته جلسه ای برای مدیران مهدهای شهرستان و همچنین دوره بهبود عملکرد برای مدیران سطح شهرستان برگذار شد.

شهرداری بندرانزلی بر اساس وظایف ذاتی خود آموزش هایی را در مقوله فرهنگ سازی انجام داده و طی سال های آتی با برگزاری مزایده واگزاری و انتخاب پیمانکار واجد شرایط ادامه روند با نظارت شهرداری توسط بخش خصوصی انجام گیرد.

حوزه معاونت خدمات شهری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بندر انزلی

  منبع خبر

  شهرداری بندر انزلی

  شهرداری بندر انزلی

  شهرداری بندر انزلی یک شهرداری در شهر بندرانزلی می باشد

   نظرات