توضیحات مهندس کبود شهردار بابل درخصوص مجتمع ۱۲۳ واحدی فرزانگان واقع در بلوار ولیعصر (عج)

توضیحات مهندس کبود شهردار بابل درخصوص مجتمع ۱۲۳ واحدی فرزانگان واقع در بلوار ولیعصر (عج)

توضیحات مهندس کبود شهردار بابل درخصوص مجتمع  ۱۲۳ واحدی فرزانگان واقع در بلوار ولیعصر (عج)


به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری بابل، مهندس کبود شهردار درخصوص اعتراض ساکنین این مجتمع گفت: من از دورا دور در جریان روند این پروژه بودم و بعد از اینکه وارد حوزه شهرداری شدم موضوعات را رصد و پیگیری کردم.

وی افزود: مسائلی در حوزه مدیریت شهری و شهروندی اتفاق می افتد که در حوزه مدیریت شهرداری نیست و در حوزه ادارات دیگر است و چون در حوزه شهری اتفاق می افتد شهروندان آن را از چشم شهرداری می بیند. برای مثال اگر مثل گذشته شهرداری مجموعه ای داشت مثل اداره آب، برق و گاز ، شهرداری موظف به پاسخگویی بود اما بر اساس اصل ۵۵ که شامل ۲۷ الی ۲۸بند می باشد وظایف و حیطه کاری شهرداری در آن مشخص می باشد.

ایشان درخصوص مجتمع ۱۲۳ واحدی فرزانگان گفت: مشکل این شهروندان نواقص کاری موجود در مجتمع بود، یک مجتمعی ساخته شد که نواقصی داشته و دوستان ما در شهرداری بدون در نظر گرفتن این نواقص پایان کار را صادر نمودند، از جمله عدم تامین پارکینگ و عدم ارائه گواهی استاندارد آسانسور بوده که بدون درنظر گرفتن این موارد پایان کار در اواخر سال ۹۵  و یا اوایل سال ۹۶ صادر شد.

مهندس کبود بیان داشت: همانطور که می دانیم برای صدور پایان کار باید ضوابط شهرسازی و قانون شهرداری رعایت می شد و سازنده این مجتمع موظف بود برای دریافت پایان کار مفاصاحساب و مسائل مالی مرتبط با آن را پرداخت نماید، اما شهرداری بدون رعایت این نکات و بدون مطالبه ۲۳۰ میلیون تومانی طلب خویش، پایان کار را صادر نمود و در مقابل شهرداری بعنوان تعهد از سازنده به ازای صدور پایان کار و تامین پارکینگ و رفع نواقصی که در مجتمع وجود داشته، یک زمین کارافه ایی در غرب تنکابن می گیرد.

وی در ادامه گفت: این موضوع اصلا کار قانونی و درستی نبود که شهرداری را متعهد به انجام کاری در خارج از حیطه وظایفش شود. متاسفانه با این تعهدی که برای شهرداری ایجاد کردند و عدم تمکین سازنده، عملا شهرداری را موظف به برطرف نمودن نواقص این ساختمان نمود و اکنون  واحد حقوقی شهرداری باید آن زمین را تملک نماید و بعد از طی مراحل قانونی و پروسه زمانی معین به مزایده بگذارد و با فروش آن زمین، پارکینگ آن مجتمع را تامین نماید که همه اینها، کار زیبایی نبوده و نیست.

شهردار بابل گفت: البته تنها این مجتمع دارای این مشکل نیست بلکه، مجتمع واحدیان و توکل نیز همین مشکل را دارند که بدون رعایت ضوابط شهرسازی و قانونی پایان کار صادر شد.

وی در ژیان گفت: امروز با توجه به صحبتهایی که با مالیکن مجتمع شد و با تشریح کامل این روند، آنها قانع شدند که تنها کار شهرداری صدور پایان کار میباشد، که البته در آن زمان بدون رعایت ضوابط صادر شده بود.

در ادامه مالکین باید از طریق اداره ثبت نسبت به پیگیری کار خود اقدام نمایند.

خوشبختانه امروز با همراهی معاونین و مدیران شهرداری توانستیم علاوه بر توجیه مالکین، راهنمایی های لازم در خصوص احقاق حق آنان را نیز انجام نماییم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بابل

  منبع خبر

  شهرداری بابل

  شهرداری بابل

  شهرداری بابل یک شهرداری در شهر بابل می باشد

   نظرات