به گزارش روابط عمومی نیروهای خدماتی شهرداری امروز مورخه ۱/۹/۹۷گلزار شهدا وآرامستان شهر راغبار روبی کردند.

به گزارش روابط عمومی نیروهای خدماتی شهرداری امروز مورخه ۱/۹/۹۷گلزار شهدا وآرامستان شهر راغبار روبی کردند.

به گزارش روابط عمومی نیروهای خدماتی شهرداری امروز مورخه ۱/۹/۹۷گلزار شهدا وآرامستان شهر راغبار روبی کردند.لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات