نشست مهندس شالی بگ سرپرست شهرداری اراک با معاونین،مدیران و شهرداران من...

نشست مهندس شالی بگ سرپرست شهرداری اراک با معاونین،مدیران و شهرداران من...

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اراک، طی نشستی به ریاست مهندس شالی بگ سرپرست شهرداری اراک و با حضور خانمحمدی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی،خراجی معاون مالی و اقتصادی،مهندس ستوده نیا معاون معماری و شهرسازی، خسروی معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری،حیدری رییس حراست،آزاد مدیر بازرسی، شاه کرمی شهردار منطقه بافت تاریخی، زندیه وکیلی شهردار منطقه دو، مظفری شهردار منطقه یک ،جیریایی معاون شهرداری منطقه سه و صانعی مدیر اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک،در خصوص برنامه های شهرداری به منظور خدمت رسانی بیشتر به شهروندان و همچنین افزایش درآمدهای پایدار شهرداری بحث و بررسی شد. :
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات