مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

بدینوسیله از کلیه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان که دارای عضویت معتبر می باشند جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)که در

روز پنجشنبه مورخ۶/دی ماه/۹۷ راس ساعت ۱۰/۰۰

در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان واقع در کیانپارس- خیابان ۱۲ غربی برگزار می شود، دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:

√ استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن

√ بررسی و تصویب ترازنامه سال ۹۶

√ ارائه گزارش بازرسان

√ اتخاذ تصمیم در خصوص بند “ج” ماده ی ۵۷

√ تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا حقیقی و حقوقی

√ تعیین و تصویب سایر منابع درآمد سازمان مطابق ماده ی ۳۷ قانون و سایر مقررات لازم الاجرا

√ بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۷

√ بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸

√ تعیین روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاعیه های نظام مهندسی خوزستان

در صورت عدم حصول حد نصاب لازم در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول،

مجمع عمومی (نوبت دوم) در روز جمعه مورخ ۱۴/دی ماه/۹۷ راس ساعت ۹/۰۰

در محل تالار آفتاب (بلوار لشکر)  برگزار می گردد.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان یک انجمن در شهر اهواز می باشد

   نظرات