شروع دوره آموزشی مدرسین دوره های نظارت گاز فشار قوی در شورای مرکزی

شروع دوره آموزشی مدرسین دوره های نظارت گاز فشار قوی در شورای مرکزی


بر اساس تفاهم نامه سه جانبه شرکت ملی گاز ،دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان کشور، اولین دوره آموزشی نظارت گاز فشار قوی از روز چهارشنبه ۳۰ آبان ۹۷ با حضور اساتید اعزامی از شرکت ملی گاز در محل شورای مرکزی آغاز گردید.
در این دوره دو هفته ای ۲۸ نفر مهندسین مکانیک اعزامی از استان های مختلف کشور با تازه ترین شیوه های آموزش نظارت گاز فشار قوی آشنا می شوند تا در بازگشت به استان های خود در دوره های آموزشی نظارت گاز فشار قوی برای  مهندسان ناظر گاز تدریس کنند.
گزارش روابط عمومی شورای مرکزی حاکیست مهندس نورمحمدی و مهندس منصور از مسئولین دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهر سازی از اولین روز برگزاری دوره آموزشی مدرسین گاز فشار قوی در محل شورای مرکزی بازدید کردند و از نزدیک روند اجرای این طرح را مورد بررسی قرار دادند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات