مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۷

مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۷

مصوبات صورتجلسه مورخ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به شرح ذیل به اطلاع اعضای سازمان میرسد:

*نامه مدیرکل محترم دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل وترافیک استانداری درخصوص پروژه جدید اتاق بازرگانی درحضور مهندس موسی کنعانپور وآقای سروری دبیر اتاق بازرگانی مطرح ومقرر گردید درجلسه بعد تصمیم گیری گردد.

*مقرر گردید جناب آقای مهندس جهانگیر کنعانپور بعنوان نماینده سازمان درکارگروه امورزیربنایی، جناب آقای مهندس طاهر کیافر بعنوان نماینده سازمان درکمیته سیما و منظر شهری و جناب آقای مهندس محمدرضا انوری بعنوان نماینده سازمان درکمیته فنی ماده ۵ معرفی گردند.

*گزارش درخصوص مسائل و مشکلات دفترمشگین شهر ارائه و مقرر گردید درخصوص خرید یک دستگاه اسکنر برای کلیه شهرستانهای سازمان

از طریق کمیسیون معاملات پیگیری واقدام لازم انجام گیرد.

*مقرر گردید پیگیری های لازم جهت واگذاری زمین ازطریق اداره کل راه و شهرسازی و احداث دفترنمایندگی مشگین شهر توسط ریاست محترم سازمان و جناب آقای مهندس امامی از بابت تهاتر با هزینه شناسنامه فنی و ملکی مسکن مهر انجام پذیرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات