پی گیری مسائل و درخواستهای مردم محله مهرآباد(بانبرز) شهر ایلام در میز خدمت اداره کل راه وشهرسازی استان ایلام در مسجد اما...

پی گیری مسائل و درخواستهای مردم محله مهرآباد(بانبرز) شهر ایلام در میز خدمت اداره کل راه وشهرسازی استان ایلام در مسجد اما...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات