گزارش کنفرانس:از اعضای محترم جامعه دعوت به عمل می آید تا در نشست مورخ ۱۷ آذرماه ۹۷ از ساعت   ۱۵ الی ۱۷ برای ارائه گزارش کنفرانس سالانه فیدیک در برلین با موضوع «پویایی و زیرساخت های هوشمند»، حضور به هم رسانند.


برنامه نشست شامل:
    ارائه خلاصه ای از ارتباط و همکاری جامعه مهندسان مشاوران ایران با فیدیک.
    ارائه سخنرانی های انجام شده در کنفرانس فیدیک از سوی اعضای هیات ایرانی.
    گزارش مذاکرات و دستاوردها.
    گزارش از موضوعات مهم مطرح شده در کنفرانس.
    گزارش فعالیت های شاخه جوانان فیدیک.
    گزارش فعالیت ایران در انتخابات فیدیک و ارائه نتایج حاصله از آن.
لینک اصل خبر در سایت جامعه مهندسان مشاور ایران

    منبع خبر

    جامعه مهندسان مشاور ایران

    جامعه مهندسان مشاور ایران یک انجمن می باشد

      نظرات