خیابان شهید مجدی میانه نو نوار شد.

خیابان شهید مجدی میانه نو نوار شد.

خیابان شهید مجدی میانه نو نوار شد.

از برنامه­ های واحد عمران شهرداری میانه اختصاص بودجه عمرانی برای بهسازی پیاده روهای خیابان شهید مجدی بود که استارت عملیات با تخریب جداول قدیمی ابروها که مستهلک شده بود، آغاز و سپس کارجدول گذاری و نهایت با کف پوش پیاده رو، پروسه بهسازی این قسمت شهر رو به اتمام است.

گفتنی است که خیابان شهید مجدی (دره خرمن) از خیابانهای پرتردد شهر محسوب می­ شود که بیشترین ساکنان محترم روستاهای اقماری از این خیابان و فروشگاه های آن مایحتاج خود را تهیه می­ نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری میانه

  منبع خبر

  شهرداری میانه

  شهرداری میانه

  شهرداری میانه یک شهرداری در شهر میانه می باشد

   نظرات