اولویت بندی در تکمیل ایستگاه‌های قطار شهری کرج

اولویت بندی در تکمیل ایستگاه‌های قطار شهری کرج


علی اصغر صلواتی در جلسه قطار شهری کرج، اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین مساله در تکمیل به موقع پروژه قطار شهری، چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز است.

وی ادامه داد: در سناریوی خوشبینانه، این پروژه با تزریق سه هزار میلیارد تومان، سه ساله به بهره برداری می‌رسد ولی واقعیت این است تامین این اعتبار در این بازه زمانی ساده نیست.

وی افزود: در حال حاضر جذب منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل قطار شهری کرج به کندی صورت می‌گیرد و باید راهکارهایی برای تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز اتخاذ شود.

این مسئول با اشاره به اولویت بندی برای تکمیل ایستگاه‌های قطار شهری کرج توضیح داد: با توجه به اینکه برخی ایستگاه‌های پیش بینی شده مسافر گیر نیستند، اولویت با راه اندازی ایستگاه‌های مناطق شلوغ و پر مسافر شهر است.

صلواتی اضافه کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته به نظر می‌رسد از پنج ایستگاهی که قرار است راه اندازی شود، دو ایستگاه مسافر چندانی نداشته باشند به همین دلیل تکمیل آنها باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

رییس سازمان قطار شهری کرج گفت: ایستگاه‌های کم مسافر قطار شهری تا کنون بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و باید بررسی کرد هزینه ۹۰ میلیارد تومانی برای تکمیل آنها صرفه اقتصادی دارد یا نه .

وی گفت: باید برای جذب به موقع اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این پروژه تلاش کنیم تا بتوانیم بر اساس زمانبدی اعلام شده ایستگاه‌ها را راه اندازی کنیم.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات