اجرای طرح‌های عمرانی توسط شهرداری در شهر لردگان

اجرای طرح‌های عمرانی توسط شهرداری در شهر لردگان

گزارش روابط عمومی شهرداری لردگان حاکی از آن است که با اجرای طرح بلوار شهداء این شهر از هر دو طرف بلوار ۱ متر و۲۰سانتی متر کاهش خواهد نمود.

به گفته مهندس محمودی با اجرای این طرح این بلوار از دو طرف سهولت رفت و آمد وتردد وسائط نقلیه در شهر لردگان در حال اجراء می‌باشد میسرتر خواهد شد.

قابل ذکر است که شهردار لردگان در ادامه نیز اظهار داشت:از جمله طرح‌هایی که در آینده در شهر لردگان به اجراء در خواهد آمد تعریض خیابان ولیعصر که از هر طرف ۱ متر و ۲۰ سانتی متر افزایش خواهد نمود.وی همچنین احداث میدان شهداء به ۳ متر و ۵۰سانتی متر محیط آن کاهش و نیز ۶ متر مرکز میدان مذکور جابجا خواهد شد اشاره نمود.

مهندس محمودی شهردار لردگان نیز یادآور شد:محیط میدان نماز از ۷ متر به ۱۶ متر افزایش پیدا خواهد کرد که با اجرای این طرح‌ها در آینده نزدیک بتوانیم گام اساسی را در جهت سهولت و تردد شهروندان در این شهر فراهم آوریم.

شهردار لردگان در پایان یادآور شد که همچنین یکی دیگر از طرح‌های مذکور احداث میدان چهارراه فرهنگ می‌باشد که جزء برنامه‌های این شهرداری قرار دارد را ذکر کردند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری لردگان

  منبع خبر

  شهرداری لردگان

  شهرداری لردگان

  شهرداری لردگان یک شهرداری در شهر لردگان می باشد

   نظرات