دکتر علی یارتبار مدیرکل درآمد شهرداری کرمانشاه : شهرداریها به درآمد پایدار نیاز دارد

دکتر علی یارتبار مدیرکل درآمد شهرداری کرمانشاه : شهرداریها به درآمد پایدار نیاز دارد


شهرداریهای کشور در فرایند توسعه شهری و ایجاد خدمات مورد نیاز شهروندان با چالش مالی متعدد در زمینه های مختلف روبرو هستند ، یکی از مهمترین چالش های پیش روی مدیران شهری ، کمبود منابع درآمدی مورد نیاز برای ارائه خدمات و ایجاد زیرساخت های شهری است .

یارتبار افزود: یکی از معضلاتی که شهرداریها با آن گریبانگیر هستند وابستگی مالی شهرداریها به شرایط جامعه است علی رغم اینکه شهرداریها دارای سیستم بودجه بندی و برنامه ریزی هستند ولی از آنجاییکه بیشترین سهم درآمد شهرداریها مربوط به عوارض ساختمانی است در نتیجه درامد آنها تحت تاثیر تغییرات اجتماعی ، اقتصادی ، طبیعی و سیاسی روز می باشد که موجب عدم اجرای برنامه های از پیش تعیین شده در توسعه شهری می گردد، لذا می بایست راهکارهای جدیدی را بررسی نمود تا از وابستگی شهرداریها به درآمدی ناپایدارکاسته شود .

در خصوص درآمدهای پایدار شهرداریها ، کسب درآمد شهرداریها از اموری است که تاثیر عمده ای در ارائه خدمات شهری به شهروندان را دارد ،اگر شهرداریها نتوانند درامد کافی و پایدار بدست آورند ، نخواهند توانست تاسیسات ضروری را در شهر ایجاد و اداره کند ، از مهمترین مسائل شهرداریها در سرتاسر جهان ، ایجاد منابع کافی درآمد جهت تامین هزینه خدمات ارائه شده می باشد .

به طورکلی درآمد شهرداریها از دو منبع تامین می گردد : ۱- منابع داخلی ۲- منابع خارجی

منابع داخلی : آن دسته از درآمدهایی هستند که مستقیماً توسط شهرداریها و بصورت عوارض و بهای خدمات گوناگون که بیشتر مربوط به اراضی و املاک هستند وصل می گردند .

درآمدهای خارجی شامل درآمدهایی است که حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت با شهرداری در اجرای پروژه های مختلف : فروش اوراق مشارکت و کمک های دولتی و ... می باشد .

در این راستا پیشنهاداتی جهت دستیابی به توسعه شهر پایدار به شرح ذیل به اطلاع می رساند :

۱- اداره و کنترل شهرهای بزرگ به خصوص کلانشهرها که باید از منابع مالی قابل توجهی برخوردار باشد که همانطور که گفته شد انواع مختلفی دارد و یکی از آن موارد منابع خارجی است که این قبیل منابع حتمی می توانند تا سرمایه های خارجی نیز گسترش یابند که برای جذب این سرمایه ها نیاز به همکاری قانون گذاران در حمایت دولت می باشد .

۲- شفاف سازی اموری برای عامه مردم یکی دیگر از اقداماتی است که می بایست توسط شهرداریها انجام گیرد ، برای مثال در جذب سرمایه گذار می بایست سود ،زیان ، طرحها و نحوه مشارکت زمان و میزان بازگشت سرمایه بصورت کاملاً شفاف مشخص باشد و با هزینه های مختلف شهر با توجه به عوارضی که شهروندان پرداخت می نمایند واضح و روشن ارائه شود .

۳- فروش اوراق مشارکت و سلوک از راههایی است که هم موجب جریان نقدینگی درفعالیتهای شهری می گردد و هم باعث مشارکت مردم و توسعه شهرها می شود ، در این طرح مردم به نوعی جزء سهامداران شهر محسوب می شوند .

۴- ایجاد بانک شهرداریها نیز می تواند به عنوان تعیین اخذ وام های داخلی و خارجی باشد همچنین با جمع آوری وجه نقد مردم را شریک در توسعه و عمران شهر نمود .

۵- تخصیص بخشی از مالیات های محلی به شهرداریها

۶- درنهایت استفاده از تجارب سایر کلانشهرهای جهان که می تواند بصورت ملی و محلی درآمده و راهگشای فعالیتهای مختلف شهری باشد .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرمانشاه

  منبع خبر

  شهرداری کرمانشاه

  شهرداری کرمانشاه

  شهرداری کرمانشاه یک شهرداری در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات