دومین جلسه ملاقات حضوری با هیات رئیسه سازمان

دومین جلسه ملاقات حضوری با هیات رئیسه سازمان

دومین جلسه ملاقات حضوری با هیات رئیسه سازمان


دومین جلسه ملاقات حضوری ریاست و هیات رئیسه سازمان، با اعضا محترم عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، جهت تسهیل ارتباط مستقیم در برطرف کردن مشکلات مهندسان مورخ ۹۷/۹/۱۴ در دفتر نمایندگی چالوس برگزار می شود.

به گفته دکتر حسین نعمتیان نایب رئیس دوم سازمان، با توجه به بعد مسافت غرب استان با ستاد سازمان، دیدار هیات رئیسه سازمان با مهندسان محترم غرب استان روز چهارشنبه ۱۴ آذر از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۴ در دفتر نمایندگی چالوس انجام خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات