تیغه های زمخت پلمپ بر...

تیغه های زمخت پلمپ بر...

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲، سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه، در بازدیدی که به منظور پلمپ املاک غیرمجاز انجام شد گفت: شهر یزد دارای هویتی تاریخی است و منطقه۲ بر حفظ این هویت و تاریخ تاکید ویژه دارد و ایمن سازی ساخت و سازهای ناایمن در منطقه ۲ در اولویت است و بر همین اساس و برابر اخذ دستور مقام محترم قضایی،  طرح برخورد با املاک ناایمن ، پس از ارائه اخطارهای مکرر و بی توجهی کسبه و مالکین،  به محل مراجعه و نسبت به اجرای دستور قضایی اقدام نمود .

وی ادامه داد: شهرداری منطقه ۲ با جدیت نسبت به ساخت و ساز غیر مجاز اقدام خواهد نمود و در راستای حفظ جان و مال شهروندان از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد داشت .

رئیس اداره اجرائیات در این بازدید گفت: دو واحد ساختمان تجاری و دو واحد ساختمان مسکونی واقع در خیابان سنتو با هدف جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز پلمپ شد.

محمد سلمانی در ادامه افزود: شهرداری مکلف است از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت یا تخلف ساختمانی دارند جلوگیری نماید .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات