حضور مدیرکل و مدیران و کارشناسان اداره کل راه وشهرسازی استان ایلام در میزخدمت مسجد امام حسین (ع) محل...

حضور مدیرکل و مدیران و کارشناسان اداره کل راه وشهرسازی استان ایلام در میزخدمت مسجد امام حسین (ع) محل...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات