طرح مشکلات حوزه مالی و اعتباری شهرداری ها و دهیاری ها در دیدار معاون عمرانی وزیر کشور با رییس دیوان محاسبات

طرح مشکلات حوزه مالی و اعتباری شهرداری ها و دهیاری ها در دیدار معاون عمرانی وزیر کشور با رییس دیوان محاسبات

در دیدار مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با دکتر عادل آذر رییس دیوان محاسبات کشور، برخی مسائل و مشکلات حوزه مالی و اعتباری شهرداری ها و دهیاری ها مطرح و در خصوص آنها تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، در این دیدار در زمینه موضوعات مرتبط با اعتبارت تبصره ( ۲ ) ماده ( ۳۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر واریز تمامی وجوه مربوطه در وجه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین موضوع استفاده بهینه از نظرات دیوان محاسبات در زمینه سلامت اداری در راهبری امورات اجرایی حوزه مدیریت شهری و روستایی با هدف استفاده بهینه از منابع مالی موجود مطرح شد.

در این جلسه ضرورت کمک به تعریف و تقویت منابع پایدار مالی در حوزه های کاری شهرداری ها و دهیاری ها از سوی رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مطرح و مقرر شد به منظور بررسی جزییات این موضوع نشستهای کارشناسی تشکیل شود.

گسترش همکاری های فیمابین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با دیوان محاسبات کشور به منظور بررسی دقیق تر مسایل و مشکلات شهرداری ها و دهیاریها با دیوان محاسبات نیز در این جلسه مورد تاکید جمالی نژاد و عادل آذر قرار گرفت.

عادل آذر همچنین از تلاش ها و پی گیری های جمالی نژاد در دوران تصدی سمتهای شهرداری اصفهان و یزد در خصوص مسایل و مشکلات شهرداریها قدردانی و ابرازامیدواری نمود که حضور وی در وزارت کشور موجب تعامل بیشتر با دیوان محاسبات در زمینه توجه و رسیدگی دقیق تر به حوزه های مدیریت شهری و روستایی و انتظام بخشی به آنها شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات